Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • Bert de Groot, voorzitter
  tevens secretaris van Stichting Marthas Talent Foundation te Amsterdam.
 • Floris van der Grijn, penningmeester/secretaris
  tevens mediadeskundige bij FCL Media in Ameide; bestuurslid Ondernemersvereniging Actio; en commissielid Stichting Paardenmarkt Ameide.
 • Monique Douchet, lid
 • Machteld de Groot, lid
  beleidsadviseur bij Rivas, Gorinchem.
 • Harry van der Burgt, lid
  tevens lid van raad van toezicht van Sterker, een stichting voor zorg en welzijn in Nijmegen; lid van raad van toezicht van Zorgcentra De Betuwe, een stichting voor langdurige zorg voor ouderen in Maurik; voorzitter van de raad van commissarissen van Ataro BV, een sportbedrijf voor beheer en exploitatie van sportaccommodaties in Zevenaar; en directeur grootaandeelhouder vd Burgt BV, advies en interim-management voor het openbaar bestuur.

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens onkostenvergoeding. Alleen twee gezamenlijk handelende bestuursleden zijn bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. Besluiten met betrekking tot verkrijging, bezwaring of vervreemding van registergoederen kunnen alleen met algemene stemmen worden genomen. Geen bestuurslid kan afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting.