Château de Courrière is gebouwd in 1840 in opdracht van graaf Ferdinand graaf Visart de Bocarmé (1788-1886). Het neoclassicistische kasteel is hoogstwaarschijnlijk een ontwerp van de Doornikse architect Bruno Renard.

Ferdinand was het negende van de veertien kinderen van graaf Gustave Visart de Bury et de Bocarmé (1751-1841) en van Marie-Claire du Chasteler (1753-1820).  Hij trouwde in 1830 met Marie-Clémence de Moucheron (1803-1879). Ze hadden een zoon en een dochter die ongehuwd bleven. Hij doorliep aanvankelijk, zoals de meeste Visarts, een militaire carrière, die hij beëindigde als majoor bij de dragonders onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In 1836 werd hij burgemeester van Bury dat in die tijd rond 875 inwoners telde, en oefende deze functie uit tot in 1874. Van 1880 tot aan zijn dood was hij er ook voorzitter van de Commissie voor Armenzorg. In 1848 werd hij liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Doornik en vervulde dit mandaat tot in 1856.

De graaf is gestorven in 1886 op 98-jarige leeftijd. Na zijn dood is het kasteel eigendom geweest van de heer Bourgeois en vervolgens de familie Jouret die het in 1926 verkopen aan luitenant-generaal Louis Boël die er zelf nooit heeft gewoond. Generaal Lory bewoonde het kasteel tot 1950. Daarna was het kasteel eigendom van Joseph Vanderhaeghen (tot 1982) en zijn zoon Jan Paul (tot 1984). Van 1984 tot 2003 woonde familie Mehauden – Douchet in het kasteel. Vanaf 2003 is het kasteel eigendom van Bert de Groot.

(Bronnen: www.visart.be, Wikipedia, Cercle d’Histoire des Deux Vernes).

Trivia

De salon van het kasteel heeft gediend als chambre mortuaire voor de verzetsman Emile Baijot die op de dag van de bevrijding 3 september 1944 in Bury om het leven is gekomen. Een monument op de N50 richting Basecles niet ver van de kruising met de N60 eert de verzetsman.

In het kasteel is een origineel portret aanwezig van Lydie Fougnies, comtesse Visart de Bocarmé. Lydie was de echtgenote van Hyppolyte Visart de Bocarmé die samen met haar man het andere kasteel van de familie in Bury bewoonde. Hier vermoorde het echtpaar in 1850 hun broer en zwager Gustave Fougnies. Deze gifmoord baarde indertijd veel opzien. Voor deze moord is Hyppolyte ter dood veroordeeld en onthoofd. Lydie is vrij gesproken en erfde alsnog het vermogen van haar broer.