De fundatie steunen?

Wilt u het werk van de fundatie steunen? De Stichting Fundatie De Groot Roodhorst is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Donaties aan de stichting zijn onder bepaalde voorwaarden voor 125% aftrekbaar van uw drempelinkomen.

EÉNMALIGE GIFT
U kunt eenvoudig een vrij te kiezen bedrag doneren aan de rechterzijde van de website. U kunt ook uw bijdrage overmaken op IBAN NL19 RBRB 0706 3984 08 t.n.v. Fundatie De Groot Roodhorst te Ameide.

PERIODIEKE GIFT
Bij periodieke giften gelden geen drempelvoorwaarden en geen maximumbedrag. Zie hier de standaard overeenkomst periodieke gift.

NALATEN
Goede doelen met ANBI-status zoals Fundatie de Groot Roodhorst hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Wij zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen we een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor het behoud van het culturele erfgoed. Overweeg daarom de Fundatie als begunstigde op te nemen in uw testament.Donatie € -