De fundatie steunen?

Wilt u het werk van de fundatie steunen? U kunt eenvoudig een vrij te kiezen bedrag doneren aan de rechterzijde van de website.

U kunt ook uw bijdrage overmaken op IBAN NL19 RBRB 0706 3984 08 t.n.v. Fundatie De Groot Roodhorst te Ameide.

De Stichting Fundatie De Groot Roodhorst is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Donaties aan de stichting zijn onder bepaalde voorwaarden voor 125% aftrekbaar van uw drempelinkomen.

Bij periodieke giften gelden geen drempelvoorwaarden en geen maximumbedrag. Zie hier de standaard overeenkomst periodieke gift.Donatie € -