De Fundatie De Groot Roodhorst is op 7 november 2017 opgericht door Bert de Groot, eigenaar van Château de Courrière in Bury, België. Het kasteel is rond 1840 gebouwd. Het omliggende park is ongeveer 3 hectare groot en heeft meerdere bomen met een beschermde status. Het kasteel is in 2016 als historisch monument opgenomen in de “Inventaire du patrimoine du Wallonie”.

De eigenaar wil het kasteel en park in stand te houden voor toekomstige generaties en nalaten aan een algemeen nut beogende stichting. Met dit oogmerk is de stichting Fundatie de Groot Roodhorst opgericht.

Doel

Het doel van de stichting is het in standhouden van onroerende zaken zoals landgoederen en historische gebouwen, in het bijzonder het kasteel met aanhorigheden Chateau de Courrière, in Bury (ville Peruwelz), België. De Fundatie wil dit doel bereiken door het werven en beschikbaar stellen van middelen voor het beheer en verantwoord gebruik van het kasteel. Cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol in een duurzame samenleving. Een doel is dan ook draagvlak te creëren voor het belang van de instandhouding en het duurzaam beheer van het kasteel en park. Daarom zal de Fundatie zich inzetten voor de organisatie van culturele evenementen in en om kasteel en park.